Sekedar Catatan

Syaikh Ibnu Taimiyah Al Harrani

Posted on: December 15, 2012

Masih banyak dikalangan orang awam menyebut Ibnu Taymiyyah dengan sebutan Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah, namun apa yang terjadi dikalangan Para ‘Ulama/ silahkan simak berikut:

الحافظ السخاوي في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن السابع يقول بأن الفقيه الحنفي علاء الدين البخاري قال : من سمّى ابن تيمية شيخ الاسلام فهو كافر ( أي الذي يعرف من هو ابن تيمية ويعرف ضلالاته ثم قال عنه شيخ الاسلام هذا يكفر .)

“Siapa yang menyebutkan ibnu taimiyah dengan Syaikhul islam maka ia telah KAFIR!, tegasnya sebagaimana yang telah diketahui, dimana Ibnu Taymiyyah berpijak setelah diketahui pula kesesatannya?”

Didalam kitabya yang berjudul ( الدرر الكاملة ) betapa seriusnya Imam Ibnu Hajar mengomentari Ibnu Taymiyah, sebagai contoh, bagai mana Ibnu Taymiyyah ini meremehkan atau menghina sahabat yang mulia dan yang telah di beri kabar gembira dengan surga..

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني – أن العلماء نسبوا ابن تيمية إلى النفاق لقوله في علي كرم الله وجه ما يأتي :

* إن عليا أخطأ في سبعة عشر شيئا خالف فيها النص .( الدرر الكاملة 1/155

“Telah menceritakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani ” Sesunguhnya Para Ulama Telah menisbatkan (MENYEBUT) Ibnu Taymiyyah kepada (GOLONGAN) orang2 munafiq karena ucapa beliau (Ibnu Taymiyyah) atas Ali “Sesungguhnya Ali telah Salah di 17 perkara Yang bertentangan dengan nas (Al-Qur’an(“

قال الحافظ في الدرر الكامنة(1/154) إن ابن تيمية خطأ عمر في شيء . وقال أيضا : إن عثمان كان يحب المال (1/155

“Ibnu Taymiyyah menyalahkan Umar dalah suatu perkara…dan berkata Ibnu Taymiyyah “Sesungguhnya Usman mencintai Harta“

وعلي أسلم صبيا والصبي لايصح إسلامه على قول

“Dan Ali Islam ketika dia kecil..Dan Anak Kecil itu tidak syah Islamnya.“

وقال إبن تيمية بأن علي بن أبي طالب قاتل من أجل الرياسة لا من أجل الديانة

“Dan telah berkata Ibnu Taymiyyah Bahwa Ali berperang untuk kekuasaan/jabatan bukan untuk Agama.“

Ibnu Taymiyyah Berkata : Dlam kitab Talbis Jahmiyah..Juz 1 halaman 101

وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية (1/101) ما نصه : “وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم،

“Dan tidak ada di dalam kitab Allah, dan sunnah Rasulnya dan juga Satu Ungkapan Orang orang Salaf dan Para imamnya, bahwasanya Allah itu bukan Jisim—->Ibnu Taimiyyah berpendapat Allah itu Jisi..“

Juga masih di kitab ini Ibnu Taymiyyah berkata masalah sifat wujud bagi Allah:

وان الموجود القائم بنفسه لايكون الا جسما وما لايكون جسما لايكون الا معدوما ومن المعلوم ان هذا اقرب الى الفطرة والعقول

“Dan yang maujud binafsihi (Allah) itu tidak bukti kecuali itu jisim, dan sesuatu yang tidak berjisim itu tidak bukti kecuali dia tidak ada, dan dari yang di ketahui, bahwa pendapat ini lebih dekat dengan kefitrahan (sucian) dan masuk Akal“..

Padahal……….

Telah berkata Imam Syafi’i (RA):

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ((من قال أن الله جسم لا كالأجسام كفر)) من الأشباه والنظائر للسيوطي

“Barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah itu jisim..tp tidak seperti majam-macam jisim, maka dia telah kafir..(dari kitab Asbah Wa Ndzair )”

وجاء عند ابن حجر الحافظ بترجمته: «… فذكروا أنّه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذا. فنسب إلى التجسيم»)

الدرر الكامنة ـ الترجمة 409، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 1/154

“Dan telah menceritakan ulama-ulam sesungguhnya Ibnu Taymiyyah menerangkan hadits nujl…maka turunlah Ibnu Taymiyyah dari mimbar dua darjat dan berkata Ibnu Taymiyyah :” SEPERTI TURUNYA AKU INI” MAKA DISEBUTLAH DIA MUJASIM“.

Tambahan :

“Para ulama’ telah member gelar Ibnu Taymiyyah dengan tajsim berdasarkan apa yang telah beliau tulis di dalam kitabnya “al-Aqidah al-Wasithiyah, al-Hamawiyah” dan lain2nya. Sebagai contoh, beliau berpendapat bahwa tangan, kaki, betis dan wajah adl sifat2 hakikat bagi Allah Ta’ala, Allah beristiwa’ ditas ‘arasy dengan zat-Nya..”

Imam Ibnu Hajar menambah lagi:

“Dia dihukum dengan munafiq kerana perkataannya (kritikan) terhadap Sayidina Ali..”

Katanya lagi:

“Ibnu Taymiyyah juga dihukum zindiq kerana berpendapat bahwa tidak boleh beristhighathah (meminta pertolongan) daripada Nabi saw”

Di dalam kitab Fath al-Bari, m.s. 66, jld. 3 pula, beliau menegaskan:

“…Hasilnya, mereka telah berpegang dengan pendapat Ibnu Taymiyyah tentangg haramnya bermusafir untuk menziarahi maqam Rasulullah saw dan kami mengingkarinya. Inilah seburuk buruk masalah yang dinuqilkan daripada Ibn Taimiyah.”

(2) Imam al-Hafiz al-Zahabi berkata di dalam kitabnya Zaghl al-Ilmu, m.s. 23 (ulasan oleh Imam al-Kauthari, dicetak oleh percetakan al-Taufiq 1347H, Damsyik):

“Sesungguhnya aku telah melihat sesuatu yang telah menimpa Ibnu Taymiyyah. Beliau telah disingkir, dihukum sesat dan kafir serta tidak dipercayai antara kebenaran dengan kebatilan. Sebelum beliau menceburi bidang ini (falsafah), beliau merupakan cahaya yang menerangi kehidupan, lebih2 lagi tentangg al-Salafnya. Kemudian cahayanya itu menjadi gelap gulita..”

(3) Imam Taqiyuddin al-Husni (pengarang kitab Kifayah al-Akhyar) berkata di dalam kitabnya “Daf’u Syabah man Syabbaha wa Tamarrad”, m.s. 123, (cetakan Isa al-Baabi al-Halabi) berbunyi:

“Syeikh Zainuddin Ibn Rajab al-Hanbali adalah salah seorang daripada ulama’ yang menghukum kafir Ibn Taimiyah. Dia mempunyai penolakan terhadap Ibn Taimiyah. Dia juga pernah mengangkat suara dengan keras mengkufurkan Ibnu Taymiyyah di dalam beberapa majlisnya. Disamping itu, Imam al-Subki juga mempunyai hujjah untuk mengkufurkannya..”

Pada halaman yang lain, beliau mengatakan:

“banyak masalah masalah yang dilakukan oleh Ibnu Taymiyyah menyimpang dari kebenaran.”

(4) Imam al-Subki berkata di dalam kitabnya “al-Durrar al-Madiyah fi Raddi ‘ala Ibni Taymiyah: “semua perkataan beliau diatas tadi berkenaan dengan masalah usul merupakan kekufuran yang amat jelas disamping banyak lagi masalah cabang yang lain.” Lihat al-Taufiq al-Rabbani karangan Jama’ah ulama’, m.s. 31.

(5) Imam Ibn Hajar al-Haitami berkata di dalam kitabnya “al-Fatawa al-Hadithiyah” berbunyi:

“Ibnu Taymiyyah ialah seorg hamba yang dikecewakan oleh Allah, disesatkan-Nya, dibodohkan-Nya, dibutakan-Nya dan dihina-Nya. dengan alasan inilah para ulama’ tampil untuk menjelaskan betapa rusak keadaannya dan betapa dusta perkataannya. siapa yang ingin mengetahui keadaan ini, maka hendaklah mengkaji perkataan Imam al-Mujtahid yang disepakati keimamamannya yaitu Abi Hasan al-Subki, anaknya al-Taj al-Subki, Syeikh al-Imam al-I’z Ibn Jama’ah dan para ulama’ lain yang sezaman dengan mereka yang terdiri daripada al-Syafi’ieyah, al-Malikiyah dan al-Hanafiyah..”

(6) Imam Waliyuddin al-Iraqi berkata di dalam kitabnya “al-Ajubah al-Mardiyah an al-A’silah al-Makkiyah” [23] berikut:

“”Syeikh Ibnu Taymiyyah sebagaimana yang diketahui, ilmunya mengatasi akalnya. Keadaan ini membawanya kepada ijtihad yang menyelisihi ijma’ dalam banyak masalah. Dikatakan mencapai 60 masalah.” “Dengan masalah tersebut, maka banyak orang mengatakan tentang dirinya, mencela dan mengujinya. Para ulama’ yang sezaman dengannya juga segera tampil menolak pendapat Ibnu Taymiyah menjelaskan kepincangannya dan membid’ahkannya.” Beliau mati di dalam penjara kerana perbuatannya itu. Para pendukung Ibnu Taymiyyahmenganggap bahwa beliau adalah termasuk seorang ulama’ yang mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada kemudharatan sekiranya terdapat perselisihan pendapat di dalam masalah furu’ jika perkara itu dihasilkan dari Ijtihad. Tetapi orang yang berselisih pendapat dengan beliau mengatakan bahwa beliau bukan saja berselisih pendapat di dalam masalah furu’, bahkan banyak lagi masalah2 usul yang bertentangan dengan pendapatnya. tidak semua perkara furu’ boleh berselisih apabila telah disepakati oleh para ulama’.

(7) Imam al-Kattani juga mengatakan di dalam kitab “Fahras al-Faharis”, m.s. 201-2, jld. 1, mengatakan:

“Seburuk buruk dan sejahat jahat apa yang dinuqilkan oleh Ibnu Taymiyyah ialah perkataannya terhadap hadith “turun Tuhan kita pd satu pertiga malam..” seperti turunnya aku ini.

(8) Imam Ahmad Muhammad al-Siddiq al-Ghumari di dalam kitabnya “Ali al-Imam al-’Arifin” menjelaskan sedikit sebanyak kedangkalan pendapat Ibnu Taymiyyahterhadap Sayyidina Ali r.hu. Pada m.s. 55, beliau menegaskan dengan katanya:

“Apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taymiyyahterhadap Sayyidina Ali r.hu itu menunjukkan bahwa beliau seorang ketua munafiq pd zamannya.” Hal ini terbukti mengikut apa yang dijelaskan oleh Baginda saw kepada Ali r.hu di dalam satu hadith sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya:

“Tidak ada org yang menyintaimu melainkan dia seorang yang beriman. Tdak ada yang membencimu melainkan dia seorang yang munafiq.”

(9) Imam al-Kauthari di dalam kitab “Maqalat” m.s. 35 menyifatkan bahwa Ibnu Taymiyyahadl seorang pengikut Ibn Malikan, ahli falsafah yahudi apabiila beliau (Ibn Taimiyah) menisbahkan suara kepada Allah Swt dan pendapatnya yang mengatakan menjelmanya benda2 yang baharu pd zat Allah Swt. Pada m.s. 241 pula, beliau mengkritik tindakan Ibnu Taymiyyahyang menuqilkan hasil2 penulisan al-Mujassimah ke dalam kitabnya. Manakala pd m.s. 242 beliau mengemukakan beberapa contoh nuqilan Ibnu Taymiyyahyang menunjukkan kepada aqidah al-Tasybih.

(10) Syaikh Mansur ‘Awais pula menyifatkan pendapat Ibnu Taymiyyahini lebih cenderung kepada tajsim. Sebagai contoh, di dalam kitabnya “Ibn Taimiyah Laisa Salafiyan” (Ibn Taimiyah bukanlah seorang Salafi, m.s. 216), beliau secara tegas mengemukakan satu bab yang khusus berjudul “Ibn Taimiyah menuju ke arah tajsim.”

Sebenarnya banyak lagi pendapat ulama’ dan hukuman yang dikenakan keatas beliau. Tetapi, sudah memadai dengan beberapa ucapan yang jelas daripada ulama’ yang mu’tabar. Penjelasan Sultan Qolaawoon, perbicaraannya dengan ulama’ di mahkamah sehingga beliau dihukum penjara, fatwanya tentang talak, serta fatwa dari para fuqaha madzhab yang empat cukup untuk membuktikan kepada kita tentang kontroversi kesesatannya.

source : warkopmbahlalar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Shalawat

Al Qur’an Online

Tawassul

Pengunjung

  • 655,355 Pembaca Setia

اهلا وسهلا بحضوركم

Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kebenaran datangnya dari Alloh SWT, kesalahan datangnya dari kelemahan diri saya pribadi. Jika ingin copy-paste silakan. Mohon masukan dan tegur sapa serta do'akan semoga tetap istiqomah di jalanNYA. Amien

Terima kasih atas kunjungan Anda

Allah exists without a place!

Sahabat Ali Ibn Abi Thalib berkata : "Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir." Seseorang bertanya kepadanya : "Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sahabat Ali Ibn Abi Thalib menjawab : "Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka (Allah SWT) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan." (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Qurasyi (w. 725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi)

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,017 other followers

December 2012
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Twitter

Follow me

Shalawat

  1. preview.mp3
  2. M%2BArifin%2BIlham%2B-%2BYa%2BNabi%2BSalam%2BAlaika.mp3Asas

Page Rank

Online

tracker

My 4shared

%d bloggers like this: